Vergaderdata

Het bestuur van Dorpsbelangen vergadert ongeveer 8 keer per jaar.