Subsidie jeugd- en jongerenwerk

Stichting Dorpsbelangen Middelstum heeft jaarlijks de beschikking over een klein budget waaruit activiteiten ten behoeve van de jeugd kunnen worden gesubsidieerd.

Organiseert uw vereniging in 2017 iets specifiek voor de jeugd?
Legt u daar financieel op bij?
En mag ALLE jeugd, wel of geen lid van uw vereniging, daaraan meedoen?

Zet deze jeugdactiviteit dan op papier.
Vermeld gespecificeerd de verwachte inkomsten en uitgaven en ook of u van andere instanties (bijvoorbeeld fondsen) subsidie verwacht.

De aanvraag kan het hele jaar 2017 gestuurd worden aan:

Secretariaat Stichting Dorpsbelangen Middelstum
Gela Manningalaan 1
9991 AG Middelstum

of per e-mail naar: dorpmiddelstum@gmail.com

Wij stellen nieuwe initiatieven erg op prijs.