Open monumentenklassendag 2014

De klassendag, in het kader van de Open Monumenten dagen, in Middelstum was ook dit jaar weer een groot succes, de kinderen van de groepen 7 en 8 van DeWilster, De Klim-op en De Wicher Zitsema waren allemaal uitgenodigd om op Ewsum te komen.

Het thema van de Open Monumentendagen dit jaar is “Op reis” en dat is voor de kinderen op een speelse manier op Ewsum en in Huizinge ten gehore gebracht.
Op Ewsum reisden de kinderen terug in de tijd naar de 15e eeuw. Een in middeleeuws kledij gestoken jonker vertelde hun van de reis die Onno van Ewsum heeft gemaakt naar het heilige land om daar boetedoening te doen en zich tot ridder te laten slaan.

In één van de tuinen van Ewsum werd door een verteller van Het Groninger Landschap een grote wereldkaart neergelegd en na aandachtig zijn verhaal te hebben aangehoord mochten de kinderen de opgezette vogels op de kaart neerzetten waarlangs de vogels reizen om te overleven. Veel aandacht ging naar de goudplevier die hier in Groningen de Wilster wordt genoemd, hilarisch was de gierzwaluw die met zonnebril op in een ligstoel van de zon genoot.
In de pauze die hierna volgde kregen alle kinderen ranja en een cupcake met daarop een kompas, de lekkernij was speciaal voor deze gelegenheid gemaakt door de deelnemers van WerkPro op Ewsum.

Na de spannende momenten op Ewsum reisden de kinderen met een “treintje” naar Huizinge waar Abt Emo hen opwachtte en daar vertelde over zijn reis naar Rome om daar aan de paus toestemming te vragen om een klooster te bouwen in Wittewierum.
Het verhaal werd in Huizinge ondersteund door een troubadour met twee zangers die de reis van Emo muzikaal vertolkten.
Daarna reisden de kinderen zingend terug naar Ewsum waar gezamenlijk nog een lied werd gezongen en als verrassing met het treintje terug naar school werden gebracht.

 

32-IMG_6891 25-IMG_6745 21-IMG_6732 11-IMG_6656 08-IMG_663602-IMG_660703-IMG_661804-IMG_662105-IMG_662307-IMG_663309-IMG_663910-IMG_6649