Onderzoek elektrisch deelvervoer gemeente Loppersum

Beste inwoner van de gemeente Loppersum,

Met deze enquête willen wij de wensen van onze inwoners in kaart brengen over elektrisch deelvervoer in de gemeente Loppersum.

De gemeente Loppersum streeft ernaar om fossielvrij te zijn in 2030. Om dit doel te behalen zoekt de gemeente naar innovatieve oplossingen. Een van deze oplossingen is het aanbieden van elektrisch deelvervoer aan onze inwoners.

De gemeente Loppersum is voornemens om deelvervoer te realiseren in alle dorpen. Deelvervoer is het delen van voertuigen onder meerdere gebruikers. De deelauto’s zijn volledig elektrisch en inwoners kunnen er gebruik van maken via een app op de mobiele telefoon. De elektrische deelauto’s zullen worden opgeladen aan laadpalen. De gemeente zorgt voor een dekkend laadnetwerk.

Het aanbieden van elektrische deelauto’s heeft een aantal voordelen;
– Voordeliger reizen.
– Minder CO2 uitstoot.
– Meer mobiliteit in de gemeente als aanvulling op het huidige openbare vervoer.
– Versterkt de verbondenheid tussen de inwoners in de dorpen.
– Minder auto’s op de weg en in de wijken.

Om een goed beeld te krijgen van de wensen van de inwoners in de verschillende dorpen in de gemeente, horen wij graag uw mening.

Het invullen van deze enquête duurt ongeveer 10 minuten. Onder de deelnemers wordt een VVV-bon ter waarde van €20,- verloot.

Ga naar https://nl.surveymonkey.com/r/D5627KX

Voor vragen over dit project of de enquête kunt u mailen naar de projectleider Elektrische deelmobiliteit: Louwina Platteel. Zij is bereikbaar via het e-mailadres: l.platteel@loppersum.nl .

Alvast bedankt,

Jaitse Dijkstra
Melanie Veenstra
Milieukunde studenten Hogeschool Van Hall Larenstein