Even voorstellen

Beste Inwoners,

 

Als nieuwe Gebiedsregisseur voor de ‘Lopster’ dorpen ben ik vanaf januari aan de slag gegaan in de nieuwe gemeente Eemsdelta.

De gemeente vindt het belangrijk om dichtbij inwoners te blijven, ondanks het grote gebied. Daarom zijn vier gebiedsregisseurs aangesteld. Zij zijn de contactpersonen voor de dorpen en wijken van de gemeente Eemsdelta en hebben een ‘oog en oor’ functie voor het college, bestuur en interne collega’s.

Wat doet een gebiedsregisseur?

Als gemeentelijk aanspreekpunt voor de leefbaarheid in uw dorp kunt u bij mij terecht voor vragen, ideeën, wensen of overige zaken. Als Gebiedsregisseur bij de gemeente werk ik vooral als verbinder tussen de dorpen en de gemeente, help mee en faciliteer bewonersinitiatieven en neem relevante ontwikkelingen mee.

Uw vragen kunnen ook van persoonlijke aard zijn. Afhankelijk van uw vraag, vervul ik de rol van vraagbaak, wegwijzer, ondersteuner, doorverwijzer of meedenker.

Ik zal ook regelmatig aanwezig zijn op allerlei plekken in de dorpen. Nu het weer mogelijk is gezien corona zal ik dit jaar nog een aantal keren aanwezig zijn in het Hippolythushoes

Dit zal zijn op de volgende ‘koffieochtenden’ van 10.00 tot 12.00 uur.

29 september, 20 oktober, 24 november en 8 december 2021.

Graag ontmoet ik u op één of meerdere dagen van deze dagen.

 

 

Telefonisch bereikbaar op het volgende nr. 06 481 35 329 of

Email: klaas.bult@eemsdelta.nl

 

PS Klachten of meldingen over de ‘openbare ruimte’ of ander zaken kun u heel eenvoudig melden via de website www.eemsdelta.nl ( 2e button bovenaan ‘iets melden’. Of Telefonisch 140596. Meldingen die hierop binnenkomen worden 2 keer per dag bekeken en uitgezet. U kunt dan ook aangeven wanneer u hierover persoonlijk contact wenst.

 

Met vriendelijke groet,

Klaas Bult