Even uw aandacht aub!

Middelstum krijgt een nieuwe dorpsvisie; doet u mee?

 

Stichting Dorpsbelangen Middelstum gaat aan de slag met een nieuwe dorpsvisie. De oude dorpsvisie is gemaakt in 2016 en liep tot 2020. Veel ideeën en projecten uit de oude dorpsvisie zijn inmiddels gerealiseerd, zoals de bloeiende bloembakken in het centrum (Middelstum Bloeit), de bouw van de nieuwe (brede) basisschool, aandacht voor het behoud van voorzieningen zoals het zwembad, bibliotheek en de sporthal en de aanleg van camperplaatsen op het parkeerterrein van Ewsum.

Voor de nieuwe dorpsvisie heeft het bestuur van Dorpsbelangen onderzoek gedaan naar onderwerpen die actueel zijn voor de toekomst van ons dorp. Daaruit zijn drie thema’s naar voren gekomen:

  1. (nieuw) Bouwen in Middelstum

Hoe zit het met de woningbehoefte in ons dorp voor de komende jaren? Zijn er voldoende woningen voor elke doelgroep? Zijn er binnen de gemeente plannen voor eventuele uitbreiding en zo ja, waar? En wat betekent de versterkingsoperatie voor ons dorp?

 

  1. Ruimtelijke omgeving

Hoe gaan we om met de groene omgeving in en rond het dorp? Is er behoefte aan nieuwe wandelmogelijkheden / recreatievoorzieningen of voorzieningen voor toeristen? Zijn er openbare plekken in het dorp die we graag willen opknappen?

  1. Sociale samenhang

Hoe gaat het met de voorzieningen in ons dorp? Zijn er voldoende mogelijkheden voor verenigingen, voor de jeugd en voor ouderen? Is er behoefte aan bepaalde activiteiten of evenementen? En vooral: kunnen we misschien nog meer met elkaar samenwerken binnen het dorp?

Werkgroepen gaan aan de slag

Elk thema wordt in een aparte werkgroep uitgewerkt, onder leiding van Dorpsbelangen. Per werkgroep wordt informatie verzameld over het thema. Met die informatie gaat de werkgroep aan de slag om de onderwerpen voor de dorpsvisie te benoemen en concreet te maken.

Wilt u meedoen of meedenken?

Dorpsbelangen Middelstum is erg benieuwd welke ideeën er bij de inwoners leven. Heeft u zelf een goed idee voor de dorpsvisie? Of wilt u graag betrokken worden bij één van de werkgroepen? Stuur dan een mail naar dorpmiddelstum@gmail.com met daarin uw vraag of idee. Uw betrokkenheid stellen we erg op prijs.