Duurzame energie

Gemeenten vragen inwoners mee te denken over geschikte gebieden voor duurzame energie

De gemeenten Appingedam, Delfzijl en Loppersum maken in 2019 gezamenlijk een energievisie. Met deze energievisie bepalen zij samen met inwoners welke stappen gezet moeten worden om uiterlijk in 2050 energieneutraal te kunnen zijn. De energievisie gaat vooral over de ruimtelijke invulling van duurzame energie. Concreet betekent dit: welke gebieden in de woonomgeving (stad, dorp en landelijk gebied) zijn geschikt voor welke duurzame energiebronnen? De gemeenten voeren de komende maanden gesprekken met onder andere inwoners, organisaties en energiecoöperaties. Het is de bedoeling dat de energievisie eind dit jaar klaar is.

Waarom een energievisie?
De gemeenten Appingedam, Delfzijl en Loppersum hebben ambitieuze klimaatdoelstellingen. Samen willen ze daarom een volgende stap zetten in de energietransitie. Regelmatig krijgen de drie gemeenten vragen van inwoners of bedrijven over bijvoorbeeld het duurzaam maken van een woning, de aanleg van een zonnepark of de bouw van kleine windmolens. Landelijk, maar ook regionaal, is besloten te stoppen met de winning van aardgas en dat betekent dat er ruimte voor andere vormen van energieopwekking gezocht moet worden. De gemeenten willen graag vanuit een samenhangend beeld bepalen hoe zij de transitie van fossiele energie (aardgas, steenkolen, olie) naar duurzame energie kunnen regelen. Dat betekent dat niet elk initiatief apart wordt beoordeeld, maar dat deze energievisie het vertrekpunt wordt waaraan alle plannen worden getoetst.
De energievisie sluit aan bij de uitvoering van een Regionale Energiestrategie (RES) voor Groningen. Op 24 januari 2019 hebben de Groningse overheden afgesproken samen te werken aan het uitvoeren van de doelstellingen uit het nieuwe Klimaatakkoord.
Hoe kunnen inwoners meedenken?
De drie gemeenten willen een maatschappelijk gedragen energievisie. Samen met inwoners wordt een visie ontwikkeld om daarmee afgewogen besluiten te kunnen nemen over nieuwe projecten voor duurzame energieopwekking. Inwoners worden daarom uitgenodigd om mee te denken. De gemeenten organiseren sessies en vragen door middel van een online enquête meningen van hun inwoners. Lees meer over het traject via www.loppersum.nl/energievisie. Via deze website is ook de online enquête in te vullen.

Er worden elf sessies georganiseerd, verdeeld over de drie gemeenten. Iedereen is welkom, ook op locaties die niet in de eigen gemeente zijn. Op www.energievisieadl.nl ziet u in de agenda bij welke sessie uw dorp of wijk aandacht krijgt.

Wanneer Tijd Locatie
Maandag 11 februari 19.30 – 21.30 ASWA-gebouw, Burgemeester Klauckelaan 16, 9902 KZ Appingedam
Dinsdag 12 februari 19.30 – 21.30 Dorpherberg Lanting, Hoofdstraat 27, 9937 PB Meedhuizen Gr.
Maandag 25 februari 19.30 – 21.30 Kabzeël, Dijkstraat 77, 9901 AP Appingedam
Woensdag 27 februari 19.30 – 21.30 De Bongerd, Westendorpweg 10A, 9907 PD Losdorp
Maandag 4 maart 19.30 – 21.30 Moarstee, Peertilsterpad 1, 9921 PG Stedum
Dinsdag 5 maart 19.30 – 21.30 MFC Spijk/Pro Rege, Nesweg 1, 9909 AV Spijk
Woensdag 6 maart 19.30 – 21.30 Dorpshuis Aeolus Farmsum, Borgshof 22, 9936 CS Farmsum
Dinsdag 12 maart 19.30 – 21.30 Gemeentehuis Loppersum, Molenweg 12, 9919 ZG Loppersum
Maandag 18 maart 19.30 – 21.30 Vita Nova, Heerestraat 39, 9991 BE Middelstum
Woensdag 20 maart 19.30 – 21.30 Dorpshuis Borgsweer, Borgsweer 36, 9949 PB Borgsweer
Woensdag 27 maart 19.30 – 21.30 Dorpshuis ’t Zandt, Hoofdstraat 111, 9915 PC ’t Zandt

Wil je reageren?