Jongerenwerk

Stichting Dorpsbelangen Middelstum heeft jaarlijks de beschikking over een klein budget waaruit activiteiten ten behoeve van de jeugd kunnen worden gesubsidieerd.

Organiseert uw vereniging in iets specifiek voor de jeugd? Legt u daar financieel op bij?
En mag ALLE jeugd, wel of geen lid van uw vereniging, daaraan meedoen?

Zet deze jeugdactiviteit dan op papier.
Vermeld gespecificeerd de verwachte inkomsten en uitgaven en ook of u van andere instanties (bijvoorbeeld fondsen) subsidie verwacht.

Wij stellen nieuwe initiatieven erg op prijs.