Groene knopen Rode draden

De Appelhof kreeg bezoek.

Vorig jaar heeft een werkgroep bestaande uit aanwonenden, Landschapsbeheer Groningen en Stichting Dorpsbelangen een plan gemaakt voor de Appelhof.
Met medewerking van de gemeente, Werkpro en subsidiegevers Koor en Rinkel en het SNS-Fonds is een mooi resultaat in de Appelhof ontstaan, wat u zelf heeft kunnen zien.

Landschapsbeheer Groningen had subsidie gekregen voor een project Groene knopen Rode draden. Doelstelling van het project is om een eetbaar landschap voor mens en dier te bevorderen. Vanuit dit gegeven heeft de werkgroep een plan voor de Appelhof gemaakt en uitgevoerd wat zeker gelukt is.
Op 22 september kwam de commissie Natuur van het landelijke Prins Bernhard Cultuurfonds naar de provincie Groningen om een aantal plekken van het project Groene Knopen Rode Draden te bezoeken.

Het was een hele delegatie, die maandagmiddag de Appelhof bezocht. Voorzitter Jacqueline M. Cramer, secretaris Martijn Kahlman en Ilse Eckhard ondersteuning, waren er van het Fonds. Verder waren aanwezig Alex van Hooff van Burgerszoo , Teo Wams dir. Natuurmonumenten, dr. Jaap van der Meer van het Nioz, Ingrid Tieleman van de RUG en Anja Verbers van Landschapsbeheer Groningen. Na uitleg van het project zijn we door dit mooie stukje Groene long van ons dorp gelopen.
Men was erg onder de indruk en enthousiast over de invulling van het project.

En zo staat Middelstum weer op de kaart.

1-IMG_1451 1-IMG_1460 1-IMG_1518 2-IMG_1453 2-IMG_1516 3-IMG_1465 5-IMG_1477 5-IMG_1487 5-IMG_15106-IMG_1492