Dorpsvisie 2016-2020

Stichting Dorpsbelangen Middelstum(SDM) heeft de nieuwe Dorpsvisie 2016-2020 overhandigd aan het college van de gemeente Loppersum. Namens het college nam wethouder Pier Prins de dorpsvisie in ontvangst.

De aardbevingen en de bevolkingskrimp op het Hoogeland zijn een combinatie die een negatieve invloed hebben op de leefbaarheid in Middelstum.

img_uitreiking-dorpsvisie

Met de nieuwe Dorpsvisie kiest SDM dan ook voor activiteiten die bijdragen aan het versterken van Middelstum als centrumdorp en de leefbaarheid in het dorp. Op verschillende thema’s zoals recreatie & toerisme, zorg en welzijn en duurzaamheid zijn acties benoemd om de komende 4 jaar aan te werken.

De Nationaal Coördinator Groningen(NCG) heeft Middelstum aangewezen voor de 2e fase van zijn plan voor het veilig maken van de woningen in het aardbevingsgebied. De koppelkansen die de NCG in zijn plan noemt zijn voor SDM een uitdaging om de komende periode in overleg met de Gemeente en de NCG te treden en te beoordelen waar deze kansen liggen.

Voor het samenstellen van de dorpsvisie heeft SDM inwoners en andere belanghebbenden gevraagd naar wat zij belangrijk vinden voor ons dorp.

In 2016 heeft SDM een aantal projecten geïnitieerd zoals Bloeiend Middelstum, het verfraaien van het centrum van het dorp met kleurrijke bloemen in lantaarnpalen en de aanzet voor de oprichting van een energie coöperatie.

Voor de volledige tekst van de dorpsvisie kunt u klikken op : dorpsvisie-middelstum-2016-2020

Dit bericht is geplaatst in Nieuws. Bookmark de permalink.