Dorpsschouw 2019

Verslag van de schouw in Middelstum, gehouden op 9 januari 2019.

Aanwezig:
Namens Stichting Dorpsbelangen Middelstum (SDM): Hennie Toolsema .
dorpmiddelstum@gmail.com

Namens de gemeente: Henk Medema en Tjerry Bosscher.

1. Agendapunten vanuit SDM voor het overleg (zie agendapunt 7):
– Stand van zaken Zorgcoöperatie “Middelsoam”
– Van dorpsvisie 2016-2020 op weg naar een nieuwe dorpsvisie
– Verloop Oud- en Nieuwviering

2. Mededeling van de gemeente.
In Middelstum staan o.a. de trottoirs in de Hemonystraat en in de G. Manningalaan in de onderhoudsplanning.

3. Vragen vanuit SDM (deze vragen komen terug bij het agendapunt Rondvraag):
1. Kan er straks een andere invulling worden gegeven aan het terrein waar de tijdelijke cbs Wicher Zitsema op dit moment nog staat.
2. Is het mogelijk dat het tijdelijk pad dat aangelegd is i.v.m. de tijdelijke school permanent wordt. Er wordt namelijk best veel gebruik van gemaakt.
3. Blijft Middelstum na de herindeling aangemerkt als centrumdorp.
4. Wat gebeurt er na de herindeling met het gemeentehuis in Loppersum.
5. Blijven na de herindeling de huidige buitendiensten bestaan.
6. Blijven na de herindeling de blusgroepen in Middelstum en Loppersum bestaan.
7. Hoe is het beleid t.a.v. het schoonhouden van de vijvers in de Groene Long
8. Hoe is het beleid bij het opknappen van de omgeving, zoals trottoirs en wegen nadat er versterking van woningen heeft plaatsgevonden.

4. Meldingen uit het dorp:
1. Voor het voormalig Chinees restaurant bevinden zich in het trottoir twee afgebrokkelde bochtbanden. SDM vraagt de twee bochtbanden te vervangen, omdat het er al langere tijd erg haveloos uitziet.
Afhandeling:
Wij gaan de beschadigde bochtbanden vervangen.

2. Verzoek om de trottoirbanden bij de ingang van de OBS de Wilster vanaf de Florastraat weer van een duidelijke gele kleur te voorzien.
Afhandeling:
Zodra de weersomstandigheden gunstig zijn zullen wij de werkzaamheden uitvoeren.

3. Er zit erg veel onkruid in de klinkerbestrating nabij Florastraat 28 (voormalig chinees restaurant).
Afhandeling:
Nemen we mee in het groen contract.

4. Verzoek het bankje in het veldje nabij de Gela Maningalaan 10 te vervangen en er een afvalbak bij te plaatsen. (Het bankje is nu in zo’n slechte staat van onderhoud, dat het niet uitnodigt om er te gaan zitten).
Afhandeling:
Wij gaan de planken van de zitbank vervangen maar gaan geen afvalbak bijplaatsen.
5. Graag de bewegwijzeringsborden op de kruising Boerdamsterweg / Ploegersweg / Coendersweg vervangen. Alle borden zijn tijdens Oud- en Nieuw namelijk weer in vlammen opgegaan.

Afhandeling:
Wij gaan binnenkort de verbrande borden verwijderen. Wij weten nog niet wat er voor terugkomt omdat de Boerdamsterweg geen doorgaande weg meer is en de functie van de Ploegersweg/Coendersweg ook is veranderd nadat de rondweg is aangelegd.

6. Verzoek om de kapotte tegels nabij de ingang van de Damsteekerk aan de Boerdamsterweg te vervangen.

Afhandeling:
Hier vinden nog meerdere werkzaamheden plaats. Het is niet verstandig om hier werkzaamheden uit te voeren. Er is geen direct gevaar.

7. In het onverharde “Bokkeboardpad” in de Groene Long, blijven met name bij de afvalbak na een regenbui lang plassen water staan.
SDM vraagt om het gehele pad na te lopen en daar waar nodig aan te vullen en te onderhouden..

Afhandeling: De volgende mail is door Rudie van der Wal gestuurd naar dorpsbelangen
We hebben dit pad onder natte omstandigheden gecontroleerd. Er is hier geen overlast waargenomen. Hier gaan we geen werkzaamheden uitvoeren. Het is een wandelpad die in de natte winter periode wat vochtig kan zijn. Dit komt ook door het niveau verschil in de grondslag. Ik ga ervan uit u op deze manier voldoende te hebben geïnformeerd.

8. De markering van de VOP `s op de kruising Onno van Ewsumlaan / Colpende en bij OBS de Wilster vervagen. SDM vraagt om dit te laten overschilderen.

Afhandeling:

9. De korte invoegstrook vanaf de Delleweg naar het fietspad v.v. is te smal.
Veel fietsers rijden al ter hoogte van de begraafplaats vanaf de Delleweg het fietspad op, maar dat is een voetpad waar dus niet gefietst mag worden.
SDM vraagt bij de aanleg van de nieuwe parkeerplaats naast de begraafplaats hier goed naar te kijken en de korte smalle invoegstrook ter plaatse, dan gelijk breder te maken. Bijvoorbeeld door het aanwezige stukje groen tussen fietspad en Delleweg om te vormen in asfalt. Dit zal de veiligheid een stuk vergroten.

Afhandeling:

10. Vanaf de bushalte aan de Delleweg bevindt zich een vreemde situatie. Er staan onderbroken strepen schuin over de weg getekend. Als dit voor blinden of slechtzienden is, dan kunnen deze mensen beter gebruik maken van het zebrapad tien meter verderop. De tegels voor blinden en slechtzienden moeten dan een stukje doorgetrokken worden richting de Coendersweg.