Advertentiemogelijkheden

Dorpsbelangen heeft in 2009 met een aantal bedrijven advertentieafspraken gemaakt die lopen tot 2019. Deze oude verplichtingen worden uiteraard nagekomen. Op het paneel zijn daarvoor de gele stroken gereserveerd.

Rechts van de plattegrond is nieuwe ruimte voor 2 x 5 advertenties van ieder 17,4 cm hoog en 27 cm breed, onderling gescheiden door een 5 mm brede marge. Deze advertenties kosten € 300,00 per jaar, omgerekend € 100,00 per informatiebord.  Ter vergelijking:
één enkele advertentie van dezelfde grootte in een streekblad kost minimaal € 375,00.
Samenvoegen van advertenties kan natuurlijk.
U krijgt dan 20% korting op het totaalbedrag.

Als bijzonderheid bieden we op de achterzijde van het bord aan de Delleweg 3 advertenties aan van + 147 cm breed bij + 29 cm hoog. Eveneens verlicht.
Blikvangers voor mensen die het dorp verlaten!
Zo’n advertentie kost € 500,00 per jaar.
Als u ook een advertentie aan de voorzijde plaatst dan geven we € 100,00 extra korting.

De bedrijven van adverteerders worden extra opvallend vermeld op de plattegrond.
Adverteerders krijgen een gratis naamsvermelding in de legenda.

Wilt u geen advertentie maar wel met uw bedrijf op het bord?
Een duidelijke naamsvermelding in de legenda met verwijzing naar het adres van uw bedrijf op de plattegrond kost slechts € 60,00 ineens voor 3 jaren. Omgerekend € 6,70 per informatiebord per jaar!
Bestaat de naam van uw bedrijf uit meer dan 34 posities? In dat geval bent u een extra regel nodig. De prijs wordt dan € 90,00 voor 3 jaren.
Om het bezoekers gemakkelijk te maken gaan we de bedrijven in de legenda rubriceren.
Bijvoorbeeld: Bouwen en verbouwen, Horeca, Schilders, enzovoort.
Men vindt dan in één oogopslag alle bouwbedrijven, horecagelegenheden en schilders bij elkaar …..

Heeft u nog vragen? Stuur dan een e-mail naar dorpmiddelstum@gmail.com

Bijzonderheden

 • Advertentiecontracten worden afgesloten voor een periode van 3 jaar, ingaande
  1 oktober 2015 en eindigende 30 september 2018. Omdat de nieuwe borden waarschijnlijk eerder worden geplaatst is dit in het voordeel van de adverteerder.
 • Contracten worden niet automatisch verlengd.
 • Advertentiekosten zijn per jaar bij vooruitbetaling verschuldigd. Hiervoor wordt tijdig een nota gestuurd. Bij in gebreke blijven is Stichting Dorpsbelangen Middelstum gerechtigd de advertentie(s) te verwijderen en/of de ruimte aan een ander te verhuren.
 • De kosten van bedrijfsvermeldingen in de legenda moeten ineens voor 3 jaren worden betaald, ook bij vooruitbetaling. Daarvoor krijgt men eveneens tijdig een rekening.
 • Adverteerders kunnen een advertentietekst altijd wijzigen. Als dat gedurende de contractperiode is dan zijn de kosten van vervangende stickers voor rekening van de adverteerder.
 • Bij bedrijfsbeëindiging kan het contract tussentijds worden ontbonden met een in acht neming van een opzegtermijn van 3 maanden. In deze 3 maanden kan Stichting Dorpsbelangen op zoek naar een nieuwe adverteerder.
  Teveel betaalde advertentiekosten worden gerestitueerd.
 • Correspondentie tussen adverteerders en Stichting Dorpsbelangen Middelstum geschiedt zoveel mogelijk per e-mail: dorpmiddelstum@gmail.com
 • Stichting Dorpsbelangen Middelstum wordt door de Belastingdienst niet beoordeeld als een ondernemer in de zin van de omzetbelasting. Alle genoemde bedragen zijn derhalve vrij van btw.

 klik hier voor “Aanvragen advertentie en/of naamsvermelding”