Aanvragen advertentie en/of naamsvermelding

Heeft u nog vragen of opmerkingen?

Bedrijfsnaam
Contactpersoon
Adres
Postcode + Plaats
Telefoonnummer
Uw email
Aantal advertenties 17,4 x 27 cm
Advertentie op achterkant van
infobord aan Delleweg
 ja nee
Naamsvermelding in legenda  ja nee

Deze aanvraag wordt per e-mail bevestigd door Stichting Dorpsbelangen Middelstum.

Toewijzing van advertenties geschiedt in volgorde van ontvangst van de e-mails.

U ontvangt daarvan zo spoedig mogelijk bericht.