Culinair Festijn Middelstum

Zaterdag 17 juni a.s. wordt de eerste editie van Culinair Festijn Middelstum georganiseerd door Stichting Dorpsbelangen Middelstum.

Dit  Culinaire Festijn is een leuke manier om de gezelligste horecagelegenheden van Middelstum en omstreken te leren kennen in combinatie met een frisse wandeling.

We starten om 12.45 uur op Ewsum met een hapje en/of drankje en daarna een wandeling door de mooie bossen rondom Middelstum.
Bij terugkomst in het dorp krijgt u een routekaartje en kunt u op eigen gelegenheid de horecagelegenheden  van Middelstum bezoeken om daar  te genieten van het lekkers dat zij te bieden hebben.
Als afsluiter kan iedereen verzamelen op het Concordiaplein waar een markt wordt georganiseerd met kraampjes van diverse horecaondernemers uit Middelstum en omgeving.
Ook hier kunt u genieten van een hapje en/of drankje.
DJ Thomas Visser zorgt op het plein voor de nodige gezelligheid en voor de jongste bezoekers staat er een springkussen klaar.

Doet u ook mee?
Opgave is niet nodig, we zien u graag verschijnen op Ewsum!

18893197_1553180518057421_113048758086527140_n

 

Geplaatst in Geen categorie | Reacties staat uit voor Culinair Festijn Middelstum

Dorpsschouw 2017

Op 11 januari a.s. is de Dorpsschouw 2017 in Middelstum gepland.
Enkele bestuursleden van Stichting Dorpsbelangen bespreken dan met medewerkers van de gemeente Loppersum knelpunten in het dorp. Bijvoorbeeld achterstallig onderhoud aan wegen, trottoirs, groenvoorzieningen enzovoort. Dorpsbelangen hoopt dan dat zoveel mogelijk punten aangepakt kunnen worden.

Is u achterstallig onderhoud bekend? Of zijn er andere zaken waar u zich aan ergert?
Stuur dan even een e-mail naar dorpmiddelstum@gmail.com.
Doe dit ruim voor 11 januari zodat we foto’s kunnen maken.
Natuurlijk kunnen we niet beloven dat alles wordt uitgevoerd.
Maar we houden u wel op de hoogte.

Uiteraard kan iedereen die een klacht heeft dit 7 dagen per week 24 uur per dag melden via de website van de gemeente Loppersum. Gebruik het kopje Meldpunt Openbare Ruimte. M.a.w. Niet wachten met klachten maar gelijk melden.

Geplaatst in Geen categorie | Reacties staat uit voor Dorpsschouw 2017

Stolpersteine in Middelstum 10 december 2016

stolpersteineTer nagedachtenis aan de Joodse medeburgers in Middelstum die tijdens de Duitse bezetting in 1942 zijn weggevoerd en niet zijn teruggekeerd worden Stolpersteine (Struikelstenen) gelegd in de trottoirs voor de woningen waar zij hebben gewoond.
Het gaat hier om een Europa-wijd project van de kunstenaar Gunter Demnig uit Berlijn. Op deze gedenkstenen worden de namen, de geboortedata en de data van deportatie en overlijden vermeld. De heer Demnig komt op zaterdagochtend 10 december zelf naar Middelstum om een tiental van deze stenen te leggen.

De plaatsing van de gedenkstenen is een initiatief van de heer K. Hofman te Middelstum die zelf de gevolgen van de Duitse bezetting 1940-1945 aan den lijve heeft ondervonden. Dit initiatief is verder uitgewerkt door de  Historische Vereniging Middelstum in samenwerking met het 4-Mei comité Middelstum en de Stichting Dorpsbelangen Middelstum.
Het project wordt financieel mogelijk gemaakt door de gemeente Loppersum, het SNS-fonds Middelstum, de Stichting Stem te Middelstum (inbrengwinkel Koor en Rinkel), de Historische Vereniging Middelstum en de Stichting Dorpsbelangen Middelstum.

Met het leggen van deze gedenkstenen worden bij de aangegeven adressen de volgende personen herdacht:
Heerestraat 5: Comprecht Ekstein, Belia Ekstein–van Geuns en hun zoon Hartog Ekstein.
Heerestraat 20: Jacob van Haren (op de avond voor zijn deportatie maakte hij een eind aan zijn leven, zijn echtgenote Klaartje van Haren-van Dam overleefde de Duitse bezetting).
Onno van Ewsumlaan 4: Siemon van Haren, Jettje van Haren–Jacobson en hun dochter Betsie van Haren.
Onno van Ewsumlaan 6: Israël van Haren, Lea van Haren–Benninga en hun zoon Bert Gerhard van Haren.

Voorafgaande aan de plechtigheid is er om 9.00 uur een samenkomst in de Hoeksteenkerk te Middelstum, namens de gemeente Loppersum zal daar een herdenkingstoespraak worden gehouden door loco-burgemeester P. Prins. Na de steenleggingen aan de Heerestraat en vervolgens aan de Onno van Ewsumlaan wordt ter herdenking een moment stilte in acht genomen met aansluitend het ten gehore brengen van het eerste couplet van het Wilhelmus door de Chr. Muziekvereniging Concordia. De plechtigheid wordt afgesloten met een ontvangst in de Hoeksteenkerk.

 

Geplaatst in Geen categorie | Reacties staat uit voor Stolpersteine in Middelstum 10 december 2016

Natuurwerkdag 2016

Natuurwerkdag, de eerste zaterdag van november , is een initiatief van Landschapsbeheer Nederland . In onze provincie verzorgd door Landschapsbeheer Groningen.

In ons dorp waren twee groepen flink bezig in de natuur op deze mooie natuurwerkdag, Asingapark en Ewsum, twee pareltjes van Middelstum.
Een grote groep van ongeveer 30 personen behorende bij het Asingapark, begonnen deze morgen allemaal in het gebouw achter de pastorie aan het Kerkpad.
Het kosters echtpaar Bos had de koffie met iets lekkers klaar , dat was hun aandeel voor de vrijwilligers deze morgen, heel erg bedankt Harm en Anneke.
Omwonenden en personeel van de gemeente lieten het zich goed smaken.

Het Asingapark lag intussen te wachten op de nieuwe aanplant.
Prachtige bomen zoals een zakdoekjesboom, een prunus, een vleugelnootboom enz. en struiken lagen plantklaar voor de vrijwilligers.
Alle nieuwe aanplant is in goed overleg met de omwonenden besproken.

De eerste boom werd door de wethouder Pier Prins samen met vrijwilliger Joke Top gepoot, de zakdoekjesboom.
Zakdoekjes om een traantje weg te pinken zaten er nog niet aan.
Rudie van der Wal, gemeente en coördinator, gaf poot instructie aan de vrijwilligers .
Daarna kon men aan de slag.

Er is geweldig samen gewerkt, gemeente en omwonenden.
Onder tijd kon men genieten van het Carillon, het weer was goed, wat wil je nog meer.
Om 12.15 uur toog de hele groep na gedane arbeid naar Ewsum voor een bakje snert.
Het park ligt er prachtig bij, mooie wandelpaden en de nieuwe aanplant.
Bloembollen komen nog en natuurlijk het bruggetje naar de Burchtstraat. Dan kunnen we straks door het park, een lang gekoesterde wens van een groot aantal dorpelingen.

Volgend jaar komt er nog een kunstobject in het park.
Vergeet u niet ideeën aan te leveren???? Het kan nog tot 13 november.
Uw ideeën en voorstellen gaan mee naar de kunstenaar. Zie www.brengasingatotleven.nl .

Op dezelfde tijd als bij het Asinga park zaten in de theeschenkerij van Ewsum 15 andere vrijwilligers aan de koffie met een stukje gebak. Van deze groep was Wim Blanken de coördinator .
Onder deze 15 vrijwilligers waren spontaan via de oproep van de natuurwerkdag 5 personen uit andere dorpen gekomen en zat de hele tafel vol.
Na de koffie gingen de vrijwilligers naar de grienden. Wim gaf uitleg en in groepjes van twee verdwenen ze tussen het riet en de wilgentenen. Dikke tenen van ongeveer een duimdikte werden er tussen uit gehaald. Eén persoon knipte en de andere bracht de tenen naar de kant.
Ook de opschot van elzen werd er tussen uit gehaald.
Af en toe kwam een persoon te voorschijn met een bundel tenen en takken en soms zag je bijna niemand. En toch waren er 15 personen aan het werk. Af en toe sprong een kikker vlak voor je voet weg; je hoorde de vogels , heerlijk om zo samen in de luwte te werken en te genieten. Ook hier is veel werk verzet en lag de kant na de arbeid vol met tenen en elzen opschot.

Om 12.15 uur ging de groep terug naar de theeschenkerij om samen met de vrijwilligers van het Asingapark en gemeente personeel een bakje snert te nuttigen.

De hele theeschenkerij en expositie ruimte zat vol met voldane mensen. Landschapsbeheer in de persoon van Marcel Knol kwam een kijkje nemen en was verbaasd zoveel enthousiaste mensen aan te treffen. Iedereen werd heel hartelijk bedankt. Zo samen werken, gemeente en inwoners, is top. Het was een geslaagde dag. Als blijk van waardering was er voor allen, verzorgd door Landschapsbeheer Nederland, een zakje bloembolletjes als aandenken.

18-natuurwerkdag-ewsum-slot-2016-48 20 17-natuurwerkdag-ewsum-slot-2016-38 16-natuurwerkdag-ewsum-slot-2016-43 12-20161105_33 06-20161105_18 03-20161105_5

 

Geplaatst in Nieuws | Reacties staat uit voor Natuurwerkdag 2016

Dorpsvisie 2016-2020

Stichting Dorpsbelangen Middelstum(SDM) heeft de nieuwe Dorpsvisie 2016-2020 overhandigd aan het college van de gemeente Loppersum. Namens het college nam wethouder Pier Prins de dorpsvisie in ontvangst.

De aardbevingen en de bevolkingskrimp op het Hoogeland zijn een combinatie die een negatieve invloed hebben op de leefbaarheid in Middelstum.

img_uitreiking-dorpsvisie

Met de nieuwe Dorpsvisie kiest SDM dan ook voor activiteiten die bijdragen aan het versterken van Middelstum als centrumdorp en de leefbaarheid in het dorp. Op verschillende thema’s zoals recreatie & toerisme, zorg en welzijn en duurzaamheid zijn acties benoemd om de komende 4 jaar aan te werken.

De Nationaal Coördinator Groningen(NCG) heeft Middelstum aangewezen voor de 2e fase van zijn plan voor het veilig maken van de woningen in het aardbevingsgebied. De koppelkansen die de NCG in zijn plan noemt zijn voor SDM een uitdaging om de komende periode in overleg met de Gemeente en de NCG te treden en te beoordelen waar deze kansen liggen.

Voor het samenstellen van de dorpsvisie heeft SDM inwoners en andere belanghebbenden gevraagd naar wat zij belangrijk vinden voor ons dorp.

In 2016 heeft SDM een aantal projecten geïnitieerd zoals Bloeiend Middelstum, het verfraaien van het centrum van het dorp met kleurrijke bloemen in lantaarnpalen en de aanzet voor de oprichting van een energie coöperatie.

Voor de volledige tekst van de dorpsvisie kunt u klikken op : dorpsvisie-middelstum-2016-2020

Geplaatst in Nieuws | Reacties staat uit voor Dorpsvisie 2016-2020

Enthousiasme voor initiatief energiecoöperatie in Middelstum

Dorpsbelangen organiseerde 31 mei een informatieavond op Ewsum met als doel te kijken of er mensen in Middelstum en omgeving zijn die het initiatief voor een energiecoöperatie willen oppakken.
Het belang om over te stappen op andere vormen van energiewinning en het hebben van invloed op de eigen energievoorziening zijn belangrijke argumenten voor dit initiatief.
Uit de avond is een groep van 11 personen gekomen die wel mee willen denken over hoe dit verder kan worden vormgegeven.
IMG_9359

IMG_9454

Geplaatst in Nieuws | Reacties staat uit voor Enthousiasme voor initiatief energiecoöperatie in Middelstum