Kerstbomen inzamelen

sdm

Geplaatst in Geen categorie | Reacties staat uit voor Kerstbomen inzamelen

Op weg naar een nieuwe dorpsvisie voor Middelstum

In 2015 eindigt de periode van de dorpsvisie 2005-2015 “In balans voor de toekomst”. De projecten uit de dorpsvisie zijn zo goed als gerealiseerd. Voor Stichting Dorpsbelangen Middelstum (SDM) is dit het moment om een nieuwe dorpsvisie op te stellen voor de periode 2016-2020.

De gemeente Loppersum heeft in 2013 de notitie “Middelstum Centraal” opgesteld.
Deze notitie biedt concrete acties om de positie van Middelstum als centrumdorp te versterken en biedt antwoord op de krimp, de vergrijzing en veranderingen in de zorg. Middelstum Centraal is daardoor een goede basis voor de nieuwe visie van SDM.
SDM heeft aansluiting gezocht bij deze (visie)notitie.
Voor de komende periode zetten wij in op projecten om de positie van Middelstum als aantrekkelijk centrumdorp te behouden en te versterken.

De aardbevingsproblematiek heeft een grote invloed op het wonen in de regio. De overheid heeft gekozen voor de inzet van een overheidsdienst om te komen tot maatregelen om het veilig wonen te garanderen. Onder leiding van een nationaal coördinator wordt de komende jaren gewerkt aan veilig en duurzaam wonen en wordt geïnvesteerd in het versterken van de regionale economie. SDM ziet deze inzet als een kans en zoekt naar projecten die hier bij aansluiten. Het versterken is ook een bedreiging, als er geen rekening wordt gehouden met het behoud van de het karakter van het dorp en het behoud van het dorpsgezicht.

Onze visie op Middelstum:
Middelstum is een centrumdorp met goede voorzieningen, waar het prettig en veilig wonen is, een dorp met oog voor recreatie en toerisme.

Hoe komen we naar een nieuwe dorpsvisie?

Stap 1. We hebben een concept dorsvisie opgesteld waarin 3 thema’s centraal staan, per thema hebben we opgeschreven wat we willen bereiken, en hoe we dat willen bereiken.

De thema’s:
– Welzijn en zorg
– Recreatie en toerisme
– Een leefbare en duurzame woonomgeving

 Stap 2. Deze thema’s hebben we gepresenteerd op de duurzame markt op Ewsum zaterdag 26 september. Ruim 70 inwoners hebben aangegeven welke thema’s en onderwerpen zij belangrijk vinden, en hebben tevens nieuwe punten aangedragen.

Op basis van de inbreng van de bewoners hebben wij een concept visie opgesteld,
waarin we de activiteiten die als het belangrijkst worden gevonden als eerste oppakken.

Stap 3. We bespreken de visie met de gemeente, het thema zorg bespreken we met o.a. met alle huisartsen, de Zijlen en Hippolytushoes.

Stap 4. We presenteren de concept- visie begin volgend jaar.
Daar wordt u nog voor uitgenodigd.

 

Enquête bij Ewsum:

Mensen mogen stickers plakken bij de onderwerpen die zij belangrijk vinden.

IMG_2007 IMG_2008 WIN_20150919_153621

Onderstaand de uitslag per onderwerp:

 RECREATIE & TOERISME
 Ontw. dorpswandeling 11
Promotie cultuurhist. elementen 26
Aanleg camperplaatsen/kleinschalige camping 11
Andere ideeën : ontwikkelen/promoten fietspaden 3
 aiv / b&b 1
meer aanlegsteigers boten/kano’s 1
 geen hondenpoep 1
 LEEFBARE & DUURZAME WOONOMGEVING
Beschermd dorpsgezicht bv geen verpauperde panden 26
Onderzoeken collectieve energie opwekking 25
Sterke scholen / Brede school 27
Andere ideeën : meer groen/bloemen 2
goed openbaar vervoer 2
woning aanbod voor starters 2
Zonnepanelen, let op invloed dorpsgezicht 1
verkeersveiligheid 2
ZORG
Inzetten behoud voorzieningen 56
Versterken zorgnetwerken 16
Een zorgcoöperatie 19

Geplaatst in Geen categorie | Reacties staat uit voor Op weg naar een nieuwe dorpsvisie voor Middelstum

De Jouw Energie van Morgen truck

In het kader van de Duurzame markt van het platform Duurzaam gemeente Loppersum gekoppeld aan de streekproductenmarkt zaterdag 26 september stond op vrijdag 25 september de “Jouw Energie van Morgen truck” al op de parkeerplaats van Ewsum.
De groepen 7 en 8 van de drie basisscholen te Middelstum + de Crangeborg school van Stedum hebben de truck bezocht.
Terwijl de ene school ging , kwam de andere school er al aan.
Eerst kregen ze een witte jas en een veiligheidsbril , als echte laboranten zaten ze te wachten op de instructies.
Op een aantal filmpjes werd het probleem van de opwarming van de aarde duidelijk gemaakt. Ze mochten in tweetallen een zonnecel maken.
Op twee glasplaatjes , die aan één kant van een geleider was voorzien , moest op de een met een spatel titanium-oxide aangebracht worden en op de andere met een potlood grafiet.
Het plaatje met titanium-oxide moest met de föhn verhit worden , daarna werd er met een pipet twee druppels rode thee op gebracht.
De twee plaatjes met de goede kant op elkaar plakken. Op de zijkanten electrolyt erop, daarna kon gemeten worden hoeveel de waarde was.
Zichtbaar gespannen volgden ze de uitslag.
Vaak bleek dat de meiden hoger scoorden dan de jongens. Hoe mooier en gelijkmatiger je de titanium-oxide op het plaatje had verdeeld hoe hoger de opbrengst was.
Koning Willem Alexander had het ook een keer gedaan. Zijn waarde was 58 , maar hij deze dag werd hij een aantal keren verslagen.
Een leuk leerzaam bezoek waarin duidelijk werd hoe belangrijk zonne-energie voor de toekomst is.
Zelfs een vliegtuig met een piloot heeft een dag en een nacht op zonnecellen gevlogen.
De witte jas mocht mee. Soms bleef de jas aan bij het weggaan. Ze vonden het geweldig!

SDC11888

SDC11894

SDC11903

SDC11904

SDC11905

SDC11906

SDC11910

Geplaatst in Geen categorie | Reacties staat uit voor De Jouw Energie van Morgen truck

Dorpsbelangen Middelstum plaatst nieuwe informatieborden

Onder grote belangstelling heeft Wethouder Pier Prins afgelopen zaterdag een van de nieuwe informatieborden van Middelstum onthuld. Met dit initiatief wil dorpsbelangen op een toegankelijke manier bezoekers kennis laten maken met het dorp.

Stichting Dorpsbelangen Middelstum is opgericht in 1994. Haar eerste project was de plaatsing van Infoborden met als doel om het publiek de weg te wijzen. Navigatiesystemen waren er nog niet. Een benzinepomphouder vertelde toen dat hij voor de plaatsing van de infoborden wel 40 x per dag de weg werd gevraagd. Dat was in een keer afgelopen.De advertentieopbrengsten gaven mogelijkheden om activiteiten te organiseren.

Ruim 20 jaar later werd het tijd nieuwe borden aan te schaffen. Dankzij een subsidie van het SNS Fonds Middelstum konden de borden groter worden in een frisse groene kleur.Een werkgroep van Dorpsbelangen heeft bijna 2 jaar aan dit project gewerkt.Toerisme en recreatie is een belangrijk speerpunt voor dorpsbelangen. De dorpsplattegrond is daarom uitgebreid met de fiets- en wandelpaden rondom Middelstum, inclusief het dorpsommetje.

Op zaterdag 5 september heette Arjen Hoeber, vicevoorzitter van Dorpsbelangen de aanwezigen welkom bij het nieuwe infobord aan de Burg. F. van de Ankenweg. Onder de genodigden bevond zich Adri de Lange, eerste voorzitter van Dorpsbelangen in 1994 en destijds initiatiefnemer van de plattegronden. Wethouder Pier Prins onthulde, samen met Adri de Lange het nieuwe bord. Er is ook een bord geplaatst bij de brug naar Kantens. Het infobord aan de Delleweg wordt binnenkort vervangen.

Een geslaagd project dat bijdraagt aan informatievoorziening in het dorp en Dorpsbelangen meer financiële mogelijkheden biedt.

_MG_1896 _MG_1899 _MG_1929 _MG_1933 _MG_1935 _MG_1943 _MG_1944 _MG_1948 _MG_1952 _MG_1953 _MG_1958 _MG_1966 _MG_1968

 

Geplaatst in Geen categorie | Reacties staat uit voor Dorpsbelangen Middelstum plaatst nieuwe informatieborden

Onthulling nieuwe informatieborden Middelstum

De afgelopen twee jaar is er door een werkgroep van Stichting Dorpsbelangen Middelstum hard gewerkt aan de actualisering van de informatieborden. Deze staan aan de toegangswegen bij binnenkomst van Middelstum. De kasten van deze borden zijn vernieuwd en ook de panelen zijn aangepast. Bijzonder is dat het hele dorpsommetje opgenomen is op de nieuwe plattegrond.

Aankomende zaterdag 5 september 2015 zal wethouder Pier Prins van de gemeente Loppersum de drie nieuwe plattegrondborden in Middelstum officieel in gebruik gaan stellen. Hij zal dat doen door het bord aan de Burg. F. van Ankenweg te onthullen. Deze onthulling vindt plaats om 15.00 uur. Graag nodigen wij u uit om hierbij aanwezig te zijn, om dit samen met onze sponsoren en adverteerders gezamenlijk te vieren.

Geplaatst in Geen categorie | Reacties staat uit voor Onthulling nieuwe informatieborden Middelstum

Bijen bij insectenhotel Appelhof

telefoon 034

telefoon 035

Het is al even geleden, maar op 13 april heeft Kees Boele uit Haren voor groep 8 van de Wilster een Natuurpresentatie over wilde ( solitaire ) bijen gehouden.
Hij liet op prachtige dia’s zien hoe bijen werken. Hij bracht ze het verschil bij tussen bijen in kasten en wilde bijen. Waarom deze bijen voor onze natuur zo belangrijk zijn.
Daarna mochten de leerlingen zelf een bloemenmengsel zaaien bij het insecten hotel in de Appelhof. Het zaad vermengen met scherp zand en voorzichtig zaaien, ieder een stuk.
Het woei echter vrij stevig en de tijd daarna was het erg droog en steeds een harde wind.
Leerlingen en een paar ouders hebben vaak de grond rondom het hotel met water besproeid. Het duurde lang voor er resultaat te zien was. Het is nog niet helemaal zoals de bedoeling is. Maar bijen zijn er en daar ging het om. Volgend voorjaar nog bij zaaien en dan zal het resultaat nog mooier worden dan het nu is.
Stichting Dorpsbelangen Middelstum bedankt Koor & Rinkel heel hartelijk voor hun bijdrage om dit mede mogelijk te maken.
Koor & Rinkel “Stichting Stem“draagt de Appelhof een warm hart toe.
Een paar jaar geleden in 2013 heeft Koor & rinkel ook al bijgedragen aan de Appelhof voor het spelelement voetbal en volleybal en het project Groene Knopen Rode draden voor de biodiversiteit.
De groene long naar het Middelstumer bos is een heerlijk stukje natuur waar het voor velen goed toeven is.
Laten we daar met z’n allen trots op zijn.

07-SDC11322 12-SDC11330 11-SDC11327

 

 

Geplaatst in Geen categorie | Reacties staat uit voor Bijen bij insectenhotel Appelhof

Plastic Madonna

plastic

plastic2

In de maand april hebben de scholieren van de basisscholen in de gemeente Loppersum zwerfflesjes uit de natuur verzameld. Loppersum was één van de twee verzamelpunten in onze provincie. Ze hebben in één maand 253 flesjes verzameld. Twee leerlingen van de Wilster in Middelstum mochten met RTV-Noord een interview houden. Daarin vertelden ze het belang van “Geen zwerfvuil in de natuur”. Wat toch nog gevonden wordt, daar iets moois van maken. De landelijke stand staat nu half juli op 20.000 stuks. Er zijn 150 verzamellocaties in ons land.
“Wij mensen zijn zo sterk dat we de Aarde kunnen redden!”
Dat waren de laatste woorden van Wubbo Ockels die hij aan ons richtte, “… zelfs iets kleins is belangrijk”.
Met dit project willen we bewijzen hoe ongelofelijk sterk de mensheid is en hoe belangrijk die kleine bijdragen zijn.
De Plastic Madonna wordt een beeld van een moeder die haar kind borstvoeding geeft. Het is gemaakt van gerecycled plastic zwerfafval en circa 12 meter groot. Dit beeld zal in 2016, tijdens de Olympische Spelen op het strand van Rio de Janeiro worden geëxposeerd.
We willen dat iedereen ter wereld gaat begrijpen dat plastic zwerfafval in de voedselketen terecht komt. We willen laten zien dat plastic waarde heeft en dat je er nieuwe dingen van kunt maken.
Maar bovenal is de Plastic Madonna een project om de enorme kracht van de mensheid te tonen. Wij zijn zo sterk en talrijk dat we door allemaal slechts één kleine dingetje te doen – bijna niets dus – grootse dingen kunnen bereiken en dat willen we met de Plastic Madonna graag bewijzen.

Peter Smith van Stichting Klean, is als oud-inwoner van de voormalige gemeente Middelstum, de kunstenaar achter dit project. Met hulp van alle twaalf provincies in Nederland wil de stichting zoveel mogelijk mensen elke dag minstens één stukje zwerfvuil, een zogenaamde #zwerfie, op laten ruimen. Dit heeft alles te maken met de plastic soep: elk jaar komt er in de oceanen vijf miljard kilo aan plastic bij. (wat ontzettend veel) “Als een kwart van alle mensen elke dag circa 20 gram, het gewicht van een klein PET-flesje, plastic zwerfafval opruimt, dan komt er niets meer bij!” en is onze natuur veel gezonder.

1-SDC11114

Geplaatst in Geen categorie | Reacties staat uit voor Plastic Madonna

Supporter van schoon

De nationale schoonmaakdag was zaterdag 28 maart. De weersvoorspelling was niet geweldig voor deze dag , maar deze morgen scheen de zon uitnodigend en was het goed toeven in de natuur.
Om 9.30 uur zat een grote groep supporters van schoon op ’t Houkje aan de koffie.
Het begint steeds meer te leven dat willen we gezond leven en genieten van de natuur,
we het met z’n allen moeten doen.
De beide schaatsclubs, de Witte dobber en anderen waren goed vertegenwoordigd .
Om 10.00 uur gingen groepjes verschillende kanten uit om in het dorp de grachten, sloten
enz. schoon te maken.
Bert en Gaby gingen zelfs op de fiets buiten het dorp de invalswegen schoon maken.
Wethouder Schollema was deze morgen ook van de partij.
Hij ging met een bootje mee door het Boterdiep om de rietkragen en de walkanten
zwerfvuil vrij te maken. Bovendien heeft hij mooie foto’s gemaakt van ons mooie Middelstum getuige de foto van het nieuwe hoogholtje.
Om 12.00 uur kwam iedereen voldaan naar het haventje bij “In de Valk” om te genieten
van een lekker biertje en heerlijke snert verzorgd door de Witte Dobber. Zie de foto’s.

Door de acties van de schooljeugd op vrijdag en de vrijwilligers van zaterdag zag het dorp er piekfijn uit.
Stichting Dorpsbelangen wil de schooljeugd, de gemeente, de beide schaatsclubs, de Witte Dobber en de andere vrijwilligers heel hartelijk bedanken.
Dit jaar was er al minder zwerfvuil dan het jaar daarvoor.
Kunnen we zoveel mogelijk mensen verleiden elke dag minstens één stuk zwerfvuil,
een zogenaamde #zwerfie, op te ruimen? Dan is en blijft ons mooi toeristisch dorp schoon.

image1

image8

image5

image4

image6

image7

image3

image2

Geplaatst in Nieuws | Reacties staat uit voor Supporter van schoon

Milieudag

Vrijdag 27 maart DE VIEZE SNOEPROUTE.
Met het grootste gemak gooi je het in de afvalbak.

De jonge SUPPORTERS VAN SCHOON togen na de ochtend pauze met de bekende hesjes
door de straten van Middelstum. Veel zwerfvuil had geen schijn van kans te blijven liggen.
Een dikke honderd leerlingen van de hoogste groepen van de drie basisscholen gingen als echte snuffelgrijpers op het vuil af. Elke school had 3 containers om het afval in te deponeren. De gemeente had hiervoor gezorgd evenals de grijpers en de zakophouders.
Het verzamel resultaat liegt er niet om. LIGT ER ZOVEEL ???????
De sigaretten peuken konden niet allemaal opgeraapt worden. Er lag te veel.
Wist u dat het 2 tot 12 jaar duurt voordat een sigaretten peuk verteerd is? Om van blik en plastic nog maar niets te vertellen.
Vraag het aan de schooljeugd , zij weten het.
Chapeau en een grote pluim voor de schooljeugd.
Morgen (zaterdag 28 maart) gaan volwassenen verder met de waterpartijen.
Wethouder Schollema doet ook mee. GEWELDIG !!!

09-IMG_9304

05-IMG_9281

02-IMG_9271

16-IMG_9334

15-IMG_9328

08-IMG_9294

18-IMG_9343

19-IMG_9346

23-IMG_9354

24-IMG_9357

25-IMG_9360

07-IMG_9289

17-IMG_9338

Geplaatst in Nieuws | Reacties staat uit voor Milieudag

Supporter van schoon

De groepen 7 en 8 van de basisscholen hebben woensdag morgen genoten van de voorstelling “Mijn Zus Valerie” in de bovenzaal van Vita Nova.
Het ging over een eco terrorist. Hoe het dus net niet moet.
Vrijdag laten ze zien hoe het wel moet en gaan ze de straten van Middelstum schoon maken.
Het SNS-Fonds heel hartelijk dank dat jullie dit mogelijk hebben gemaakt.
Misschien kunt u vrijdag laten zien dat u het geweldig vindt wat de leerlingen doen.

01-IMG_9197

02-IMG_9201

03-IMG_9205

04-IMG_9208

05-IMG_9212

06-IMG_9218

07-IMG_9219

Geplaatst in Nieuws | Reacties staat uit voor Supporter van schoon