Enthousiasme voor initiatief energiecoöperatie in Middelstum

Dorpsbelangen organiseerde 31 mei een informatieavond op Ewsum met als doel te kijken of er mensen in Middelstum en omgeving zijn die het initiatief voor een energiecoöperatie willen oppakken.
Het belang om over te stappen op andere vormen van energiewinning en het hebben van invloed op de eigen energievoorziening zijn belangrijke argumenten voor dit initiatief.
Uit de avond is een groep van 11 personen gekomen die wel mee willen denken over hoe dit verder kan worden vormgegeven.
IMG_9359

IMG_9454

Geplaatst in Geen categorie | Reacties staat uit voor Enthousiasme voor initiatief energiecoöperatie in Middelstum

Energie Coöperatie Middelstum - 31 mei 2016

Geplaatst in Geen categorie | Reacties staat uit voor

Presentatie Dorpsvisie

Afgelopen Zaterdag presenteerde Stichting Dorpsbelangen Middelstum(SDM) de nieuwe Dorpsvisie 2016-2020 aan de bewoners van Middelstum.

Tijdens een inloop in Vita Nova was er de gelegenheid met elkaar en de bestuursleden van SDM van gedachten te wisselen over de toekomst van ons dorp.

Met de nieuwe Dorpsvisie kiest SDM voor activiteiten die bijdragen aan het versterken van Middelstum als centrumdorp. Op verschillende thema’s zoals recreatie & toerisme, zorg en welzijn en duurzaamheid zijn acties benoemd om de komende 4 jaar aan te werken.

Voor het samenstellen van de dorpsvisie heeft SDM inwoners en andere belanghebbenden gevraagd naar wat zij belangrijk vinden voor ons dorp.

Nu is het aan SDM om samen met vrijwilligers en verenigingen uit het dorp de plannen en acties uit de dorpsvisie om te zetten naar uit te voeren projecten.

Waar SDM in ieder geval dit jaar nog mee aan de slag gaat is Bloeiend Middelstum, het verfraaien van het centrum van het dorp met kleurrijke bloemen in lantaarnpalen, bloembakken en hanging baskets. Ook wordt er binnenkort een informatie-avond georganiseerd om de mogelijkheden voor een energie coöperatie te onderzoeken.

sdm

 

Geplaatst in Geen categorie | Reacties staat uit voor Presentatie Dorpsvisie

Supporter van schoon

Op zaterdag 19 maart de Nationale Schoonmaak dag .

1

Graag willen we weer met z’n allen het dorp schoon maken.

Het grootste probleem is plastic.
De vergaarbakken van ons plastic zijn vijf megadraaikolken in de oceanen. Twee in de Atlantische Oceaan, twee in de Stille Oceaan en één in de Indische Oceaan. Via zeestromingen wordt het plastic dat we met z’n allen direct of via rivieren in zee dumpen, uiteindelijk naar deze megadraaikolken afgevoerd.

In de Stille Oceaan zijn de megadraaikolken het beste onderzocht. Ze lijken te fungeren als de afvalput van de mensheid van de 21ste en 20ste eeuw. Dagelijks komt er wereldwijd 12.000 ton plastic afval in het water terecht. Deze plastic soep bestaat uit een mix van grote en kleine stukjes plastic, met veel drijvend piepschuim aan het wateroppervlak en uiteengevallen plastic dat op grotere diepte zweeft. Het plastic dat hier bijeen is gedreven, valt in de loop van de tijd uiteen in kleine stukjes plastic, die langzaam naar beneden kunnen zakken. Dat uiteenvallen kan wel duizend jaar duren.

Een groot probleem is dat het plastic afval ook door zeedieren wordt opgegeten. Zo kunnen zeevogels en -schildpadden het plastic aanzien voor een lekkere sardien of een sappige kwal.

Biologen die de magen van (dode) Noordse Stormvogels opensneden, ontdekten dat ze allemaal in meer of mindere mate plastic in hun maag hadden.

Maar ook de vissen eten van die hele kleine deeltjes plastic. We zullen, als dit niet stopt, vis eten met plastic. Plastic kunnen onze organen niet verteren.

Zaterdag kunt u mee helpen ons dorp zwerfvuilvrij te maken. De groepen 7 en 8 van de drie basisscholen maken vrijdag 18 maart de straten schoon. Zaterdag 19 maart gaan we de waterpartijen schoonmaken. Wilt u mee doen?

Om 9.30 uur koffie/thee ’t Houkje hoeksteenkerk. Van 10.00 – 12.00 uur schoonmaken.

Graag zelf werkhandschoenen meenemen en een hark of drietand en laarzen aan.

Dit is een gezamenlijke actie van

De Witte Dobber, De Schaats, De IJsvereniging IJsbaan Middelstum
St. Dorpsbelangen Middelstum

Geplaatst in Geen categorie | Reacties staat uit voor Supporter van schoon

Kerstbomen inzamelen

sdm

Geplaatst in Geen categorie | Reacties staat uit voor Kerstbomen inzamelen

Op weg naar een nieuwe dorpsvisie voor Middelstum

In 2015 eindigt de periode van de dorpsvisie 2005-2015 “In balans voor de toekomst”. De projecten uit de dorpsvisie zijn zo goed als gerealiseerd. Voor Stichting Dorpsbelangen Middelstum (SDM) is dit het moment om een nieuwe dorpsvisie op te stellen voor de periode 2016-2020.

De gemeente Loppersum heeft in 2013 de notitie “Middelstum Centraal” opgesteld.
Deze notitie biedt concrete acties om de positie van Middelstum als centrumdorp te versterken en biedt antwoord op de krimp, de vergrijzing en veranderingen in de zorg. Middelstum Centraal is daardoor een goede basis voor de nieuwe visie van SDM.
SDM heeft aansluiting gezocht bij deze (visie)notitie.
Voor de komende periode zetten wij in op projecten om de positie van Middelstum als aantrekkelijk centrumdorp te behouden en te versterken.

De aardbevingsproblematiek heeft een grote invloed op het wonen in de regio. De overheid heeft gekozen voor de inzet van een overheidsdienst om te komen tot maatregelen om het veilig wonen te garanderen. Onder leiding van een nationaal coördinator wordt de komende jaren gewerkt aan veilig en duurzaam wonen en wordt geïnvesteerd in het versterken van de regionale economie. SDM ziet deze inzet als een kans en zoekt naar projecten die hier bij aansluiten. Het versterken is ook een bedreiging, als er geen rekening wordt gehouden met het behoud van de het karakter van het dorp en het behoud van het dorpsgezicht.

Onze visie op Middelstum:
Middelstum is een centrumdorp met goede voorzieningen, waar het prettig en veilig wonen is, een dorp met oog voor recreatie en toerisme.

Hoe komen we naar een nieuwe dorpsvisie?

Stap 1. We hebben een concept dorsvisie opgesteld waarin 3 thema’s centraal staan, per thema hebben we opgeschreven wat we willen bereiken, en hoe we dat willen bereiken.

De thema’s:
– Welzijn en zorg
– Recreatie en toerisme
– Een leefbare en duurzame woonomgeving

 Stap 2. Deze thema’s hebben we gepresenteerd op de duurzame markt op Ewsum zaterdag 26 september. Ruim 70 inwoners hebben aangegeven welke thema’s en onderwerpen zij belangrijk vinden, en hebben tevens nieuwe punten aangedragen.

Op basis van de inbreng van de bewoners hebben wij een concept visie opgesteld,
waarin we de activiteiten die als het belangrijkst worden gevonden als eerste oppakken.

Stap 3. We bespreken de visie met de gemeente, het thema zorg bespreken we met o.a. met alle huisartsen, de Zijlen en Hippolytushoes.

Stap 4. We presenteren de concept- visie begin volgend jaar.
Daar wordt u nog voor uitgenodigd.

 

Enquête bij Ewsum:

Mensen mogen stickers plakken bij de onderwerpen die zij belangrijk vinden.

IMG_2007 IMG_2008 WIN_20150919_153621

Onderstaand de uitslag per onderwerp:

 RECREATIE & TOERISME
 Ontw. dorpswandeling 11
Promotie cultuurhist. elementen 26
Aanleg camperplaatsen/kleinschalige camping 11
Andere ideeën : ontwikkelen/promoten fietspaden 3
 aiv / b&b 1
meer aanlegsteigers boten/kano’s 1
 geen hondenpoep 1
 LEEFBARE & DUURZAME WOONOMGEVING
Beschermd dorpsgezicht bv geen verpauperde panden 26
Onderzoeken collectieve energie opwekking 25
Sterke scholen / Brede school 27
Andere ideeën : meer groen/bloemen 2
goed openbaar vervoer 2
woning aanbod voor starters 2
Zonnepanelen, let op invloed dorpsgezicht 1
verkeersveiligheid 2
ZORG
Inzetten behoud voorzieningen 56
Versterken zorgnetwerken 16
Een zorgcoöperatie 19

Geplaatst in Geen categorie | Reacties staat uit voor Op weg naar een nieuwe dorpsvisie voor Middelstum

De Jouw Energie van Morgen truck

In het kader van de Duurzame markt van het platform Duurzaam gemeente Loppersum gekoppeld aan de streekproductenmarkt zaterdag 26 september stond op vrijdag 25 september de “Jouw Energie van Morgen truck” al op de parkeerplaats van Ewsum.
De groepen 7 en 8 van de drie basisscholen te Middelstum + de Crangeborg school van Stedum hebben de truck bezocht.
Terwijl de ene school ging , kwam de andere school er al aan.
Eerst kregen ze een witte jas en een veiligheidsbril , als echte laboranten zaten ze te wachten op de instructies.
Op een aantal filmpjes werd het probleem van de opwarming van de aarde duidelijk gemaakt. Ze mochten in tweetallen een zonnecel maken.
Op twee glasplaatjes , die aan één kant van een geleider was voorzien , moest op de een met een spatel titanium-oxide aangebracht worden en op de andere met een potlood grafiet.
Het plaatje met titanium-oxide moest met de föhn verhit worden , daarna werd er met een pipet twee druppels rode thee op gebracht.
De twee plaatjes met de goede kant op elkaar plakken. Op de zijkanten electrolyt erop, daarna kon gemeten worden hoeveel de waarde was.
Zichtbaar gespannen volgden ze de uitslag.
Vaak bleek dat de meiden hoger scoorden dan de jongens. Hoe mooier en gelijkmatiger je de titanium-oxide op het plaatje had verdeeld hoe hoger de opbrengst was.
Koning Willem Alexander had het ook een keer gedaan. Zijn waarde was 58 , maar hij deze dag werd hij een aantal keren verslagen.
Een leuk leerzaam bezoek waarin duidelijk werd hoe belangrijk zonne-energie voor de toekomst is.
Zelfs een vliegtuig met een piloot heeft een dag en een nacht op zonnecellen gevlogen.
De witte jas mocht mee. Soms bleef de jas aan bij het weggaan. Ze vonden het geweldig!

SDC11888

SDC11894

SDC11903

SDC11904

SDC11905

SDC11906

SDC11910

Geplaatst in Geen categorie | Reacties staat uit voor De Jouw Energie van Morgen truck

Dorpsbelangen Middelstum plaatst nieuwe informatieborden

Onder grote belangstelling heeft Wethouder Pier Prins afgelopen zaterdag een van de nieuwe informatieborden van Middelstum onthuld. Met dit initiatief wil dorpsbelangen op een toegankelijke manier bezoekers kennis laten maken met het dorp.

Stichting Dorpsbelangen Middelstum is opgericht in 1994. Haar eerste project was de plaatsing van Infoborden met als doel om het publiek de weg te wijzen. Navigatiesystemen waren er nog niet. Een benzinepomphouder vertelde toen dat hij voor de plaatsing van de infoborden wel 40 x per dag de weg werd gevraagd. Dat was in een keer afgelopen.De advertentieopbrengsten gaven mogelijkheden om activiteiten te organiseren.

Ruim 20 jaar later werd het tijd nieuwe borden aan te schaffen. Dankzij een subsidie van het SNS Fonds Middelstum konden de borden groter worden in een frisse groene kleur.Een werkgroep van Dorpsbelangen heeft bijna 2 jaar aan dit project gewerkt.Toerisme en recreatie is een belangrijk speerpunt voor dorpsbelangen. De dorpsplattegrond is daarom uitgebreid met de fiets- en wandelpaden rondom Middelstum, inclusief het dorpsommetje.

Op zaterdag 5 september heette Arjen Hoeber, vicevoorzitter van Dorpsbelangen de aanwezigen welkom bij het nieuwe infobord aan de Burg. F. van de Ankenweg. Onder de genodigden bevond zich Adri de Lange, eerste voorzitter van Dorpsbelangen in 1994 en destijds initiatiefnemer van de plattegronden. Wethouder Pier Prins onthulde, samen met Adri de Lange het nieuwe bord. Er is ook een bord geplaatst bij de brug naar Kantens. Het infobord aan de Delleweg wordt binnenkort vervangen.

Een geslaagd project dat bijdraagt aan informatievoorziening in het dorp en Dorpsbelangen meer financiële mogelijkheden biedt.

_MG_1896 _MG_1899 _MG_1929 _MG_1933 _MG_1935 _MG_1943 _MG_1944 _MG_1948 _MG_1952 _MG_1953 _MG_1958 _MG_1966 _MG_1968

 

Geplaatst in Geen categorie | Reacties staat uit voor Dorpsbelangen Middelstum plaatst nieuwe informatieborden

Onthulling nieuwe informatieborden Middelstum

De afgelopen twee jaar is er door een werkgroep van Stichting Dorpsbelangen Middelstum hard gewerkt aan de actualisering van de informatieborden. Deze staan aan de toegangswegen bij binnenkomst van Middelstum. De kasten van deze borden zijn vernieuwd en ook de panelen zijn aangepast. Bijzonder is dat het hele dorpsommetje opgenomen is op de nieuwe plattegrond.

Aankomende zaterdag 5 september 2015 zal wethouder Pier Prins van de gemeente Loppersum de drie nieuwe plattegrondborden in Middelstum officieel in gebruik gaan stellen. Hij zal dat doen door het bord aan de Burg. F. van Ankenweg te onthullen. Deze onthulling vindt plaats om 15.00 uur. Graag nodigen wij u uit om hierbij aanwezig te zijn, om dit samen met onze sponsoren en adverteerders gezamenlijk te vieren.

Geplaatst in Geen categorie | Reacties staat uit voor Onthulling nieuwe informatieborden Middelstum

Bijen bij insectenhotel Appelhof

telefoon 034

telefoon 035

Het is al even geleden, maar op 13 april heeft Kees Boele uit Haren voor groep 8 van de Wilster een Natuurpresentatie over wilde ( solitaire ) bijen gehouden.
Hij liet op prachtige dia’s zien hoe bijen werken. Hij bracht ze het verschil bij tussen bijen in kasten en wilde bijen. Waarom deze bijen voor onze natuur zo belangrijk zijn.
Daarna mochten de leerlingen zelf een bloemenmengsel zaaien bij het insecten hotel in de Appelhof. Het zaad vermengen met scherp zand en voorzichtig zaaien, ieder een stuk.
Het woei echter vrij stevig en de tijd daarna was het erg droog en steeds een harde wind.
Leerlingen en een paar ouders hebben vaak de grond rondom het hotel met water besproeid. Het duurde lang voor er resultaat te zien was. Het is nog niet helemaal zoals de bedoeling is. Maar bijen zijn er en daar ging het om. Volgend voorjaar nog bij zaaien en dan zal het resultaat nog mooier worden dan het nu is.
Stichting Dorpsbelangen Middelstum bedankt Koor & Rinkel heel hartelijk voor hun bijdrage om dit mede mogelijk te maken.
Koor & Rinkel “Stichting Stem“draagt de Appelhof een warm hart toe.
Een paar jaar geleden in 2013 heeft Koor & rinkel ook al bijgedragen aan de Appelhof voor het spelelement voetbal en volleybal en het project Groene Knopen Rode draden voor de biodiversiteit.
De groene long naar het Middelstumer bos is een heerlijk stukje natuur waar het voor velen goed toeven is.
Laten we daar met z’n allen trots op zijn.

07-SDC11322 12-SDC11330 11-SDC11327

 

 

Geplaatst in Geen categorie | Reacties staat uit voor Bijen bij insectenhotel Appelhof